تاریخ : شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ 28 صفر 1444 Saturday, 24 September , 2022

کشاورزی، ساماندهی سراب ها، کانال ها، فرماندار کهگیلویه، بازتاب فردا

۲۰فروردین
فرماندار کهگیلویه: تخصیص اعتبار جهت ساماندهی سراب ها و کانال های کشاورزی

فرماندار کهگیلویه: تخصیص اعتبار جهت ساماندهی سراب ها و کانال های کشاورزی

فرماندار کهگیلویه گفت :در راستای پایداری تولید و صیانت از کشت به تعمیر و بازسازی کانال و سراب های آبیاری کشاورزی اعتبار اختصاص می یابد