تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

فرماندار کهگیلویه، رود سمه، دیشموک، بازتاب فرذا

۲۷اسفند
فرماندار کهگیلویه:اختصاص ٧٠ میلیارد تومان اعتبار به پروژه آبیاری اراضی کشاورزی و پل رود سمه در دیشموک

فرماندار کهگیلویه:اختصاص ٧٠ میلیارد تومان اعتبار به پروژه آبیاری اراضی کشاورزی و پل رود سمه در دیشموک

٧٠ میلیارد تومان اعتبار به پروژه ابیاری اراضی کشاورزی و پل رود سمه در دیشموک اختصاص یافت