تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

شهردار

۱۴خرداد
ضرورت آگاهی در انتخاب شورا
به نگارش زهرا طاهری؛

ضرورت آگاهی در انتخاب شورا

از بدو تاسیس شوراها و سپردن سرنوشت شهر به شهروندان ، این نهاد تازه جوان و تازه  تاسیس همواره نقشی انکار نشدنی در مدیریت شهری به خود اختصاص داده است چراکه علاوه بر تعیین شهردار و تصویب بودجه و طرح های شهرداری ، نقش مهم و اساسی نظارت بر عملکرد شهردار و شهرداری را نیز بر عهده دارد