تاریخ : شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ 28 صفر 1444 Saturday, 24 September , 2022

زبان ادارات دولتی

۲۹اردیبهشت
زبان ارتباطی ادارات دولتی در بیان عملکرد خود الکن بوده است/  تقویت حوزه روابط عمومی ادارات در ارزیابی مدیران لحاظ می شود

زبان ارتباطی ادارات دولتی در بیان عملکرد خود الکن بوده است/ تقویت حوزه روابط عمومی ادارات در ارزیابی مدیران لحاظ می شود

فرماندار کهگیلویه در جمع روابط عمومی های شهرستان گفت :فعال بودن روابط عمومی ها بسیاری از مشکلات ادارات ازجمله فساد اداری وشبهات افکار عمومی را کم می کند اما تاکنون زبان ادارات دولتی حتی دربیان عملکرد خود قاصر بوده است. وی گفت مدیران شهرستان موظفند واحد روابط عمومی اداره خود را فعال کنند .